Generasjonsskifte? Visste du dette om arv?

Regnskap

- ditt viktigste beslutningsverktøy

Regnskapet er et av de viktigste verktøyene du har til rådighet for å ta gode beslutninger. Wepe står klare for å bistå deg og ditt firma. Vi bidrar til at bedriften overholder frister, lover og regler i regnskapsåret samt ved årsavslutning.

Vi bistår dere med å finne det optimale økonomisystemet, og gode rutiner for bedriften. Wepe er ikke avhengig av en enkeltstående leverandør, men står fritt til å velge den beste løsningen for ditt selskap. Vi benytter oss av styringsverktøy som Visma, Onestop og Poweroffice.

Har du et ajourført regnskap og gode rutiner på plass vil du kunne bruke tiden på å konsentrere deg om din kjernevirksomhet og de oppgavene det medfører.

Ta kontakt med oss, så tar vi en prat om hva vi kan gjøre for ditt regnskap.

Bloggen
to top

opp